Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Občianske preukazy by mohli zahŕňať odtlačky prstov. A nielen to!

  • SH

Občianske preukazy by mohli zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov.

Rovnako ako pri cestovných pasoch, ktoré v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už od roku 2008, sa do elektronického čipu OP budú zapisovať odtlačky prstov a podoba tváre, a to vo forme zakódovaných biometrických údajov.

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné zosnímať odtlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú včera schválila vláda. Vzhľadom na povinnosť absolvovať nasnímanie odtlačkov prstov pri podaní žiadosti, sa zo zákona navrhuje vypustiť možnosť podať žiadosť elektronicky.

Rezort vnútra chce zároveň upraviť zákon o správnych poplatkoch

V ňom definuje, kto je oslobodený od poplatkov spojených s držbou občianskeho preukazu. Dôvodom zmien v zákone o cestovných dokladoch je potreba úpravy niektorých ustanovení tak, aby boli jednoznačné a aby reagovali na potreby z praxe pri vydávaní cestovných dokladov. Žiadateľ o pas by už nemusel uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu pobytu. Minister vnútra Roman Mikulec to zdôvodňuje tým, že cestovný pas je viazaný na občianstvo žiadateľa a existuje množstvo našich občanov, ktorí nikdy nemali pobyt na území SR a s uvádzaním adresy pobytu mali komplikácie

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. mája tohto roka.