Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Gestá lásky, na ktoré sa nezabúda

  • MZ

Keď vám manželka zavolá z pracovnej cesty z Afriky, že ju chce miestny podnikateľ od vás kúpiť za 160 tiav a vy poviete : „nie ďakujem, poď domov“, je to gesto lásky ? Je. A poslucháči Rádia Vlna sa rozhovorili aj o ďalších, podobných aj iných.