Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Za telefonovanie za volantom si priplatíme

 • MZ

Sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti či za telefonovanie za volantom sa majú sprísniť.

Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa má zaradiť držanie a obsluhovanie telefónu bez systému "voľné ruky" počas vedenia vozidla.

Zvýšiť sa majú horné hranice pokút:

 • v blokovom konaní zo 100 na 150 eur
  • v riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur
  • zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov

  Prísnejšie sankcie sa majú týkať aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť:

  • v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu
  • mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu
  • spomínané prekročenie rýchlosti sa má tiež zaradiť medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom

  Bude sa rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam:

  • napríklad doškoľovací kurz v autoškole
  • preskúšanie odbornej spôsobilosti
  • preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti

  Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.