Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Iné som študoval/študovala a iné robím

  • MZ

Určite poznáte niekoho, kto pracuje v oblasti, ktorú neštudoval, alebo má vyštudované niečo, v čom sa nedokáže zamestnať. Slovensko je v tomto fenomén: prieskum ukázal, že len 24 % ľudí nadviazalo svojou prácou na štúdium. A mnohé príklady zo života poslucháčov Rádia Vlna to len potvrdili.