Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Stúpa nebezpečenstvo vzniku požiarov, platí zákaz vstupu do lesov

  • MZ

Zodpovedné správanie v chránených územiach je v čase extrémneho sucha mimoriadne dôležité.

V priebehu niekoľkých dní totiž zaznamenali ochranári už tri požiare v rámci národných parkov. V pondelok horelo v lese v Správe Národného parku Slovenský raj, oheň spozorovali neďaleko Podleska východne od kóty Krompľa. 

Vďaka včasnej reakcii a následnej lokalizácii sa požiar podarilo dostať pod kontrolu po pár hodinách. V čase akútneho nedostatku zrážok sú trávnaté a lesné porasty oveľa náchylnejšie na vznietenie a oheň sa nimi šíri rýchlejšie. Na vypuknutie veľkého lesného požiaru, ktorý spôsobí miliónové škody, tak niekedy stačí jediný nedostatočne uhasený ohorok z cigarety alebo založenie ohňa. Ochranári preto vyzývajú všetkých návštevníkov, nielen chránených území, na maximálnu opatrnosť a zodpovedné správanie. 

Niektoré okresné úrady v tomto období pristupujú k dočasným zákazom vstupu na lesné pozemky, platí to napríklad v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves či Kežmarok. Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok je v týchto územiach dočasný zákaz pre akýkoľvek pohyb po lese na účel napríklad turistiky, stanovania, zberu lesných plodov, kempovania či cykloturistiky. Výnimkou sú vyznačené turistické a cyklistické trasy. 

Zákaz bol vydaný aj v okrese Košice a okolie a vydala ho aj Správa TANAP-u. Envirorezort pripomína, že pobyt v chránených územiach má svoje pravidlá stanovené zákonom a návštevným poriadkom konkrétneho NP či chránenej krajinnej oblasti. 

Už v územiach s tretím stupňom ochrany nie je povolené stanovanie, táborenie mimo zastavaného územia obce, zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb a vyhradených lokalít, zbieranie rastlín a ich plodov, púšťanie ohňostrojov mimo uzavretých stavieb či pohyb ľudí mimo vyznačených turistických chodníkov.