Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Od augusta sa sprísňujú sankcie za používanie telefónu za volantom a rýchlosť

  • PH

Od augusta sa zvyšuje maximálna výška pokút za používanie telefónu za volantom bez systému "voľné ruky" (handsfree). Spolu s podstatným prekročením povolenej rýchlosti sa manipulácia s mobilom zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Za oba priestupky tak bude hroziť aj strata vodičského oprávnenia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá 1. augusta nadobúda účinnosť.
Horné hranice pokút za držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému "voľné ruky" (handsfree) sa zvýšia v blokovom konaní zo 100 na 150 eur a v riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur. "Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov," vysvetlila hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. 

Ako zdôraznila, mať telefón v ruke počas šoférovania je neprípustné a trestné.

Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Ak vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov, bude taktiež možné uložiť mu zákaz činnosti.
Výška pokút za prekročenie rýchlosti sa nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur, pripomenula hovorkyňa.
"Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste, ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov," zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.
Novela prináša tiež zníženie vekovej hranice pri získaní niektorých vodičských preukazov. Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.