Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Meky naveky (vo vašich spomienkach)

  • MZ

Jedno z našich popoludní na Vlne sme zasvätili hudobníkovi, ktorý si obdiv, popularitu a uznanie získal tou najprirodzenejšou cestou: skvelými pesničkami a povestným anglickým humorom. Takto si ho budeme pamätať my, aj poslucháči Rádia Vlna 😊