Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Našli sme slovenskú verziu klebetnice Kelišovej z trilógie Slunce, seno... ! Upozornil nás na ňu Ľudo, ktorý vedľa nej býval! 😮✌

  • ES

A môže za to dnešná ranná téma. Čo všetko ste už ne/chtiac videli cez okno?! 👀