Zavrieť [x]
Zavrieť [x]
Playlist

hraných skladieb

  • {{ song.title }}

    {{ song.author }}

    Album {{ song.album }}

    {{ song.time }}

Zavrieť [x]
Texty

aktuálna pesnička

Zavrieť [x]
Podcasty

Novinky

Základné vzdelanie sa rozdelí na tri cykly

  • MZ

Pokryjú deväť ročníkov základnej školy.

Prvý cyklus bude pokrývať prvý až tretí ročník základnej školy, druhý cyklus štvrtý a piaty ročník a tretí cyklus šiesty až deviaty ročník základnej školy.

V týchto cykloch sa podľa ministerstva školstva stanovujú očakávané učebné výstupy žiakov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a ich súčastiach (výkonové štandardy na konci každého cyklu) a stanovuje sa tiež obsah vzdelávania (obsahové štandardy budú rozvrhnuté tiež vo vzdelávacích cykloch). Rozdelenie učiva do ročníkov bude určené v školskom vzdelávacom programe. Rozdelenie základného vzdelávania na tri cykly funguje vo viacerých krajinách v Európe a bežné je aj mimo Európy. Rezort školstva pripomína, že na vnútornej organizácii základnej školy sa nič nemení.

Žiaci budú začlenení do jednotlivých ročníkov podľa veku tak, ako je to v súčasnosti. Zmení sa len to, že štát nebude školám diktovať očakávané výstupy žiakov na konci každého ročníka, ale sumárne pre dlhšie časové obdobie, takzvané cykly vzdelávania.

Verejná konzultácia k vzdelávacím štandardom je naplánovaná na prvé mesiace v tomto roku, následne by mala byť prijatá nová verzia štátneho vzdelávacieho programu s univerzálnou platnosťou od 1. septembra 2026. V septembri sa má spustiť postupné zavádzanie novej podoby štátneho vzdelávacieho programu na približne 30 školách, v nasledujúcich rokoch sa má škôl zapojiť viac. V septembri 2026 má začať platiť nový štátny vzdelávací program pre všetky základné školy.