Radio Vlna

Playlist

hraných skladieb

×

{{ song.title }}

{{ song.author }}

{{ song.time }}

Texty

aktuálna pesnička

×
Vyber si rádio:
Rádia

Dostaneme vás na Rusínsky festival, ktorého súčasťou je aj jedinečná Oldies Párty Rádia Vlna!

Voľné vstupy na festival môžete vyhrať na Vlne od 14. augusta do 20. augusta.

Počas celého víkendu (14.augusta - 15. augusta) a pracovného týždňa (16. augusta - 20. augusta, vždy po 15-tej) máte možnosť vyhrať na Vlne voľné vstupy na Rusínsky festival. Stačí, ak budete počúvať vysielanie Rádia Vlna.

Súčasťou Rusínskeho festivalu, ktorý sa uskutoční vo Svidníku v čase od 23. do 29. augusta, sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov a v sobotu 28. augusta na vás čaká aj nezabudnuteľná Oldies Párty Rádia Vlna

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.

Jednou z hlavných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú.

zdroj: Rádio Vlna